English | Chinese

【doocoo】 Blub Magnet MicroUSB Cable 絢麗磁鐵扁平線  - 長度22公分
 
接頭磁鐵設計,保證不纏線
 
產品特色:
★ 磁鐵接頭收線簡單又迅速
★ 扁型USB接頭攜帶方便
★ 可充電、可傳輸,一舉兩得
★ 顏色多變創意無限,色彩鮮艷
★ 不殘線設計,方便使用
 
 
實際充電示意圖
 
 
實際充電示意圖
 
 
USB 接頭端
 
 
MicroUSB 接頭端
 
 
接頭磁鐵設計,可自行吸附好收納
 
 
原廠精製彩盒包裝

 

Hotwave Technology Co., Ltd.  |  +886-2-8647-1200  |  5F, No. 196-9, Sec.3, Datong Rd., Sijhih Dist., New Taipei City, 22103, Taiwan
Website design by  入境設計  inside.tw